Sail the Whitsundays next Christmas: plan ahead now